بدون نام

16 فروردين, 1395 - 10:53 0 Fatima
تمرینات یوگا باعث تقویت عضلات کمر شده و از این طریق باعث فرم گرفتن باسن می گردند.
هر شخصی بر این نکته که یوگا می تواند انعطاف پذیری بدن را افزایش داده و همچنین باعث آرامش درونی شود، واقف است. اما، خیلی از ما نمی دانیم که برخی از تمرینات یوگا می توانند باعث بزرگ شدن و فرم پیدا کردن باسن نیز گردند. هرچند، برای داشتن باسن بزرگتر، حرکات یوگا نمی توانند فوری به شما کمک کنند بلکه مانند اکثر ورزشها و روشهای طبیعی این تاثیر هم نیازمند زمان است.  خوشبختانه، نتیجه حاصل از تمرینات یوگا، دائمی و پایدار باقی می ماند. این حرکات همچنین به سفت و قوی شدن عضلات کمر کمک می کنند و به همین دلیل باسن افتاده و شل به نظر نمی رسد. در این مقاله، تعدادی از حرکات یوگا که به فرم دهی و بزرگ شدن باسن کمک می کنند را ذکر کرده ایم. هر کدام از این حرکات را روزی یک بار انجام دهید تا به نتیجه دلخواهتان برسید. 1.حرکت جنگجوی 1 از حالت سگ رو به پایین، پای راستتان را  به جلو برده و مابین دستانتان قرار دهید، زانو خم باشد و ران با زمین موازی باشد، کف پا مستقیم رو به جلو، پاشنه پای چپ را چرخانده طوری که کف پایتان به سمت راست یا بیرون   زاویه ای حدود 45 درجه داشته باشد. روی پاها فشار وارد کرده و دستها را از کنار صورت به سمت سقف بالا بکشید، کف دستها به هم چسبیده و انگشتان رو به بالا باشند. پنج بار نفس عمیق بکشید و سپس حرکت را برای پای چپ نیز تکرار کنید. توجه داشته باشید که زانوی خم شده نباید جلوتر از پنجه تان باشد. 2.حرکت جنگجوی 2 از حالت سگ رو به پایین، پای راست را  به جلو برده و مابین دستانتان قرار دهید، زانو خم باشد و ران با زمین موازی باشد، کف پا مستقیم رو به جلو، پاشنه پای چپ را چرخانده طوری که کف پایتان به سمت راست یا بیرون   زاویه ای حدود 45 درجه داشته باشد. دستها را از هم باز کنید، دست چپ بایستی به سمت پشت مَت یوگا کشیده شود و دست راست به سمت جلوی مَت. در این وضعیت به اندازه 5 بار تنفس عمیق باقی بمانید و سپس تمرین را برای پای چپ نیز تکرار کنید. 3.حرکت جنگجوی 3 خم به جلوی ایستاده از حالت خم به جلوی ایستاده، با دستهایتان قدم بزنید تا دستها زیر شانه ها قرار بگیرند و کف دستها روی زمین باشد( اگر دستهایتان به کف زمین نمی رسد می توانید آنها را روی پایه های کوتاهی قرار دهید) وزنتان را روی پای راست بیاندازید، زانوی راستتان را کمی خم کنید و پای چپ را به سمت پشت بدن کشیده و بالا ببرید. پای چپ را در راستای پاشنه بکشید و ران را به سمت داخل بچرخانید، طوری که انگشت شست پا بطور مستقیم رو به زمین باشد. اگر توانستید تعادلتان را حفظ کنید، دستها را بالا کشیده و در کنار بالاتنه به سمت پاشنه پای چپ بکشید. به اندازه 5 بار تنفس عمیق در این حالت باقی بمانید و سپس حرکت را برای پای دیگر نیز تکرار کنید. 4.حرکت صندلی در حالی که ایستاده اید، زانوهایتان را خم کنید، ران هایتان را به سمت پایین ببرید و دستها را از کنار صورت به سمت جلو بکشید( وضعیت شما باید طوری باشد که بتوانید انگشتان پاها را از جلوی زانو ببینید، در غیر اینصورت به وضعیت قبل برگردید و دوباره حرکت را آغاز کنید) در این حالت به اندازه 5 نفس عمیق باقی بمانید. در صورتی که بدنتان آمادگی تمرین را داشت و برای به چالش کشیدن خود، در همین حالت روی پنجه پا قرار بگیرید و به اندازه 5 بار تنفس عمیق در حرکت باقی بمانید. برای چالش بیشتر، در حالی که روی پنجه پاهایتان قرار دارید، دستهایتان را به قدری به سمت جلو بکشید که باسن به سمت عقب کشیده شود و بالاتنه به رانها بچسبد و کف دستها مانند شکل، باز و به سمت جلو باشد. در این حالت هم به مدت 5 نفس عمیق بمانید. 5. حرکت غواص بایستید، زانوها را کمی خم کنید، روی پنجه پاها قرار بگیرید و  از کمر شروع به خم شدن به سمت جلو کنید، دستها را در طرفین بالاتنه به سمت عقب نگه دارید. اجازه دهید سرتان به سمت زمین باشد( مانند وقتی که می خواهید شیرجه بزنید) و در این حرکت به اندازه 5 نفس عمیق باقی بمانید. 6.اسکوات تغییر یافته بایستید، پاها را 2 برابر عرض شانه ها از هم باز کنید، کف پاها را به سمت بیرون بچرخانید، طوری که پنجه پاها به سمت بیرون باشد. زانوها را تا حدی  خم کنید که در راستای قوزک پا قرار گیرند. سپس روی پنجه پاهایتان باییستید، دستهایتان را در کنار صورت به سمت جلو بکشید و به اندازه 5 بار نفس عمیق در این وضعیت باقی بمانید. 7.حرکت پلانک با صورت رو به بالا بنشینید و پاهایتان را دراز کنید،کف دستها را در پشت بدن قرار دهید، انگشتان دستها رو به جلو و به سمت بدن باشد. روی کف دستها فشار آورده و رانهایتان را از زمین بلند کنید. اجازه دهید تا جایی که گردنتان راحت است، سرتان به سمت عقب برود. در این حالت به اندزه 5 بار تنفس عمیق باقی بمانید. 8.پل زدن                به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین بگذارید، پاها بایستی به اندازه عرض لگن از هم باز باشند، دستها در کنار بدن و در راستای پاشنه پاها قرار بگیرند. با وارد کردن فشار بر روی کف پاها( مخصوصا بر روی انگشت شست پا)، در راستای استخوان دنبالچه بدنتان را بکشید و رانهایتان را از زمین بلند کنید. دستهایتان را  در زیر بدن بهم گره کرده و اگر می توانید شانه هایتان را رول کرده و بهم نزدیک کنید. به مدت 5 بار نفس عمیق در این وضعیت باقی بمانید. اگر بدنتان آمادگی دارد، پای راستتان را مانند شکل بالا برده و به سمت سقف بکشید، این وضعیت را هم به مدت 5 نفس عمیق نگه داشته و حرکت را برای پای دیگر نیز تکرار کنید. 9.حرکت سوسمار به شکم روی مت یوگا دراز بکشید، پاها کشیده به سمت عقب و انگشتان شست دو پا به هم چسبیده باشد. دستها را در پشت بدن یا استخوان خاجی به هم حلقه کنید و با یک دم عمیق قفسه سینه تان را بالا بیاورید و پاهایتان را از زمین بلند کنید. در این حالت به اندازه 5 نفس عمیق باقی بمانید. 10. سگ رو به پایین نیمه از حرکت سگ رو به پایین شروع کنید، پای راست را به سمت بالا و سقف بکشید. شما می توانید رانتان  را باز کنید یا بسته نگه دارید، این بستگی به احساس راحتی شما دارد. در این وضعیت به اندازه 5 بار تنفس عمیق بمانید. برای چالش بیشتر، دم بگیرید و پای راستتان را به سمت بالا بکشید و سپس با بازدم زانویتان را به داخل و به  سمت بینی تان بیاورید( مانند شکل)، و این بالا کشیدن و داخل آوردن پا را 5 بار تکرار کنید. سپس این حرکت را برای پای چپ نیز 5 بار تکرار کنید. 11.حرکت پلانک با یک پا زمانی که در وضعیت پلانک یا شنای شکمی هستید، پای راست را از زمین جدا کرده و بالا بیاورید، طوری که پایتان در راستای ستون فقرات قرار گیرد. در این وضعیت به اندازه 5 بار نفس عمیق بمانید و سپس تمرین را برای پای دیگر نیز انجام دهید.    
15 فروردين, 1395 - 07:05 1 Fatima
فرورفتن ناخن در گوشت انگشت می تواند باعث قرمزی، التهاب و تورم بافت های اطراف ناخن شود.
فرورفتگی ناخن پا در گوشت که با نام اونیکوکریپتوزیز نیز شناخته شده است، مشکلی رایج می باشد. زمانی که گوشه یا لبه کناری انگشت شست پا داخل گوشت و پوست نرم  اطراف  فرو می رود، می تواند مشکلات و زخم های زیادی را ایجاد کند. این مشکل در اکثر مواقع در انگشت شست پا رایج است ولی در موارد نادر، سایر انگشتان پا نیز می توانند به داخل گوشت فرو رفته و رشد کنند. نکته: توجه داشته باشید در صورتی که از بیماریهایی نظیر دیابت، گردش خون ضعیف در پاها یا آسیب اعصاب در ساق یا کف پا رنج می برید، بهیچ وجه اقدام به درمان این مشکل در منزل نکنید. از عوامل ایجاد کننده این مشکل می توان به پوشیدن کفشهای تنگ، کوتاه کردن نامناسب ناخنها، آسیب و جراحت ناخنها و خمیده و غیر معمول بودن ناخن انگشت شست پا اشاره کرد. افرادی که از دیابت یا دیگر مشکلاتی که منجر به ضعیف شدن جریان خون به پاها می گردد، رنج می برند، احتمال بیشتری وجود دارد که به این مشکل دردناک دچار شوند. برخی علایم و نشانه های فرورفتن ناخن در گوشت  شامل درد دائمی، قرمزی و تورم در این ناحیه می باشد. این مشکل اگر بدون درمان رها شود، خیلی زود می تواند به عفونت منجر گردد. نشانه های عفونت شامل قرمزی و تورم اطراف ناخن، تخلیه چرک و ترشحات آبکی کمرنگ به همراه خون می باشد. مراقبت و درمان ناخن فرو رفته در گوشت در منزل بسیار کار ساده ای می باشد، اگر به موقع تشخیص داده شود. با این وجود، اگر متوجه نشانه های عفونی شدن ناخن شدید، بهتر است به پزشک مراجعه کنید، وگرنه این مشکل می تواند انتشار یافته و مشکلات بیشتری را ایجاد کند. در اینجا به 10 مورد از درمانهای خانگی این مشکل اشاره می کنیم: 1. فرو بردن انگشت در آب گرم زمانی که از فرو رفتن ناخن پا در گوشت رنج می برید، قرار دادن پا در آب گرم چند بار در روز می تواند کمک بزرگی در التیام و بهبود تورم، درد و حساسیت ناشی از این مشکل باشد. لگن کوچکی را با آب گرم پر کنید. پای خود را به مدت 15 تا 20 دقیقه داخل آب قرار دهید. این کار را 3 تا 4 بار در روز انجام دهید تا وقتی زخمتان بهبود یابد. 2.قرار دادن دستمال نخی زیر ناخن بعد از اینکه انگشتتان راداخل آب گرم فرو بردید، می توانید یک تکه دستمال نخی را زیر ناخن عفونی شده فرو رفته در گوشت قرار دهید تا به بالا آمدن و رشد ناخن از روی پوست کمک کند. این کار باعث کاهش درد این ناحیه و تسریع فرایند بهبود می گردد. پایتان را داخل آب گرم قرار دهید، سپس از آب بیرون آورده و کامل خشک کنید. با دقت و به آرامی با استفاده از یک موچین کُند،  ناخن عفونی شده را بلند کنید. یک تکه دستمال نخی کوچک را رول کنید و آن را بین ناخن و پوستتان قرار دهید. هر بار در روز که پایتان را داخل آب گرم قرار دادید، برای پیشگیری از عفونت،  این دستمال را تعویض کنید و دستمال خشک و تمیز جایگزین آن کنید. نکته: در ابتدا ممکن است با بلند کردن ناخن، احساس درد کنید، اما این درد سریعا کاهش خواهد یافت. از فشار دادن بیش ازحد دستمال زیر ناخن جدا خودداری کنید. تا جایی که پوست اجازه می دهد، دستمال را زیر ناخن فشار دهید. 3. نمک فرنگی یا سولفات منیزیم نمک فرنگی، که نام علمی آن سولفات منیزیم است، برای درمان ناخن فرو رفته در گوشت بسیار موثر می باشد. این نمک به نرم شدن پوست اطراف ناخن عفونی شده کمک می کند، که این امر باعث خروج راحتتر ناخن از داخل گوشت خواهد شد. و همچنین به کاهش التهاب این ناحیه نیز کمک می کند. یک لگن را پر از آب گرم سازید و 1 قاشق غذاخوری نمک سولفات منیزیم را داخل آن حل کنید. پایتان را به مدت 20 دقیقه داخل این محلول قرار دهید. سپس پا را از آب بیرون آورده و کل پایتان را خشک کنید. این درمان را 3 تا 4 بار در هفته تکرار کنید. 4.سرکه سیب                    سرکه سیب نیز برای ناخن فرور فته در گوشت درمان مناسبی می باشد. خاصیت ضدعفونی کنندگی و ضد التهابی این ماده می تواند به بهبود علائم این مشکل کمک کند. بعلاوه، ماهیت اسیدی ملایم این ماده از عفونت پیشگیری می کند. یکی از درمان های زیر را انتخاب کرده و روزانه 2 یا 3 بار آنها را تکرار کنید تا نتیجه دلخواه عایدتان شود. در یک لگن کوچک  مقادیر مساوی از آب و سرکه سیب را ریخته و مخلوط کنید. پایتان را به مدت 20 تا 30 دقیقه داخل این محلول قرار دهید. سپس انگشتتان را به خوبی خشک کنید. دیگر گزینه این است که یک تکه دستمال نخی را داخل مقداری سرکه سیب خالص بخیسانید و آن را روی انگشت و ناخن مورد نظر قرار دهید. سپس دور این دستمال و انگشتتان را به مدت چند ساعت  بانداژ کنید. 5.پراکسید هیدروژن پراکسید هیدروژن ماده ضدعفونی کننده موثری است که به کاهش احتمال عفونی شدن ناخن کمک کرده و درد و التهاب ناشی از فرورفتن ناخن در گوشت را بهبود می بخشد. تقریبا نصف پیمانه پراکسید هیدروژن را در یک لگن کوچک با آب گرم مخلوط کنید. ناخن فرور فته در گوشت را به مدت 20 دقیقه داخل این محلول قرار دهید. این درمان را یک یا دو بار در روز انجام دهید. 6.زردچوبه شما همچنین می توانید زردچوبه را نیز   برای رهایی از مشکلات ناشی از فرور فتن ناخن در گوشت نظیر، درد، تورم و التهاب، به کار ببرید. ترکیبی به نام کورکومین که در زردچوبه وجود دارد، دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی، ضد التهابی و ضد درد می باشد. با استفاده از نصف قاشق چایخوری زردچوبه و کمی روغن خردل، خمیری بسازید. این خمیر را دور انگشت مورد نظر بطور کامل بمالید و دور انگشت را با بانداژ کاملا بپوشانید. این کار را 2 تا3  بار در روز و به مدت چند روز تکرار کنید. یا اینکه می توانید، مقداری کرم آنتی بیوتیک حاوی کورکومین را روی ناحیه آسیب دیده بمالید و انگشتتان را بانداژ کنید. این کرم را روزانه 2 تا 3 بار استفاده کنید. همچنین می توانید 1 قاشق چایخوری زردچوبه را در یک لیوان شیر ریخته و بجوشانید و دو بار در روز بیاشامید تا هم دردتان کاهش یابد و هم فرایند بهبودی ناخن تسریع گردد. 7.روغن تی تری خاصیت  ضدعفونی کنندگی روغن تی تری می تواند به بهبود درد کمک کرده و  احتمال عفونی شدن ناخن فرورفته در گوشت را کاهش دهد. یک یا دو قطره از روغن تی تری را با یک قاشق غذاخوری روغن زیتون یا روغن نارگیل مخلوط کنید. این مخلوط را روی ناخن فرور فته در گوشت بمالید و آن را بانداژ کرده و بپوشانید. این درمان را 3 بار در روز تکرار کنید تا وقتی نتیجه دلخواه حاصل گردد. می توانید همراه با روغن تی تری، روغن اسطوخودوس یا روغن پونه کوهی نیز  استفاده کنید. نکته: اگر بعد از استفاده این روغنها هرگونه سوزش یا ناراحتی حس کردید، مصرف آنها را متوقف کنید. 8.چریش چریش یا Neem  گیاهی ست که دارای خواص کاهش دهنده التهاب و از بین برنده درد می باشد که می تواند درد، التهاب و تورم ناشی از فرورفتن انگشت در گوشت را بهبود بخشد. این گیاه حتی احتمال عفونی شدن زخم را کاهش داده و همچنین باعث بهبود سریع تر می گردد. یک مشت از برگ چریش را در 4 پیمانه آب بریزید و بگذارید تا بجوشد. آن را از صافی بگذرانید و اجازه دهید تا کمی خنک شود. انگشت آسیب دیده را به مدت 10 تا 15 دقیقه داخل این محلول قرار دهید. حتما بعد از بیرون آوردن پایتان را کامل خشک کنید. این درمان را دو بار در روز تکرار کنید. همچنین، قبل از خوابیدن، روغن چریش را بر روی ناحیه مورد نظر بمالید و بگذارید تا صبح روی انگشتتان باقی بماند. این کار را هر شب انجام دهید. 9.به درستی ناخنتان را کوتاه کنید برای پیشگیری از فرورفتن ناخن در گوشت، مهم است که ناخنهایتان را به درستی کوتاه کنید. همیشه سعی کنید ناخنهای پا  را صاف کوتاه کنید و از دادن فرم منحنی به آنها در هنگام کوتاه کردن بپرهیزید. در زمان کوتاه کردن ناخنها همیشه از لبه های ناخن شروع کنید نه از وسط آن. همچنین برای از بین بردن لبه های تیز ناخن، بهتر است همیشه از سوهان استفاده کنید. توجه داشته باشید همواره از بهترین و باکیفیت ترین ناخن گیرها و سوهانها استفاده کنید. طول ناخن انگشت شست پایتان را در یک اندازه متوسط نگهداری کنید. اگر ناخن این انگشت را خیلی کوتاه کنید، ممکن است به جای رشد طبیعی به داخل گوشت فرو برود. نکته: اگر به دلیل ابتلا به بیماری خاص قادر به کوتاه کردن و مرتب کردن مناسب ناخنهایتان نیستید بهتر است این کار را به دست افراد خبره در مانیکور ناخن بسپارید. 10.پوشیدن کفش مناسب زمانی که از فرورفتگی ناخن در گوشت رنج می برید، کفش های جلو باز یا صندل بپوشید تا پایتان در معرض هوا قرار گرفته و اجازه تنفس داشته باشد، در این صورت فرایند بهبود خیلی سریع تر خواهد بود. برای پیشگیری از فرور فتن ناخن در گوشت، پوشیدن کفش های مناسب را مد نظر داشته باشید. در واقع، یکی از دلایل اصلی که باعث ایجاد این فرورفتگی و دردناک شدن ناخن می گردد، پوشیدن کفش تنگ و نامناسب است. کفش هایی که فشار زیادی را روی انگشت شست شما وارد می آورند، می توانند باعث شوند، ناخن به درون بافت های اطرافش فرو رفته و رشد کند. کفش های ساخته شده از پارچه های نرم که قسمت جلویی آنها پهن است و فضای کافی به انگشتان می دهد، بهترین راه حل می باشند. خانمها هم بایستی از پوشیدن کفش های پاشنه دار خودداری کنند تا فشار از روی انگشتان برداشته شود. نکات دیگر زمانی که در منزل هستید از پوشیدن جوراب و کفش خودداری کنید. این امر باعث می شود که ناخن شما با هوای تازه تماس داشته و فرایند بهبود تسریع شود. به انگشت آسیب دیده کمی استراحت بدهید تا به بهبود آن کمک کنید. غیر از زمان هایی که پایتان را در آب گرم می گذارید، پایتان را تا جایی که می توانید خشک نگه دارید. بطور مناسب از پایتان مراقبت کنید و ناخنهایتان را بصورت صاف و منظم کوتاه کنید تا از مشکلات بیشتر پیشگیری کنید. بهداشت پای خود را با شستشوی منظم و خشک کردن کامل آنها رعایت کنید. همیشه کفش های مناسب و راحت و اندازه پایتان را انتخاب کنید. هر روز و بطور منظم پایتان را با سنگ پا لایه برداری کنید تا از ایجاد لایه پوست ضخیم جلوگیری شود. فقط جوراب نخی بپوشید و و روزانه آنها را تعویض کنید. مرتب و با دقت ناخن تان را در مورد علائم عفونت، نظیر قرمزی، افزایش درد، تورم و خروج چرک مورد بررسی قرار دهید. افراد دیابتی بایستی روزانه پای خود را برای علائم عفونت و دیگر مشکلات احتمالی چک کنند. اگر فرورفتگی ناخن در گوشت به مدت چند هفته طول کشید و علائمی از عفونت را نشان داد،  برای جلوگیری از مشکلات بیشتر حتما با پزشک مشورت کنید.    
23 اسفند, 1394 - 08:53 0 Fatima
نان برنجی شیرینی خوش طعمی است که خیلی هم شیرین نیست.
نان برنجی کرمانشاهی یکی از شیرینی های محبوب نزد ما ایرانیان بوده و همچنین یکی از شیرینی های سنتی عید نوروز نیز به شمار می رود. نان برنجی شیرینی خوش طعمی است که خیلی هم شیرین نیست. مواد لازم:  ( حدود 25 عدد نان برنجی) آرد برنج: 3 پیمانه زرده تخم مرغ: 3 عدد کره با کیفیت خوب: 1 پیمانه روغن گیاهی: نصف پیمانه شکر: 2 قاشق غذاخوری هل پودر شده: 1 قاشق چایخوری وانیل: نصف قاشق چایخوری( اختیاری) سیاه دانه یا پودر پسته: 2 قاشق غذاخوری مواد لازم برای شربت: شکر: یک و نیم پیمانه آب: نصف پیمانه گلاب: 1 قاشق غذاخوری طرز تهیه: آب و شکر(مواد لازم برای شربت)  را در یک قابلمه کوچک با هم مخلوط کنید و روی شعله نسبتا زیاد قرار دهید تا به جوش بیاید، حدود 5 دقیقه هم بزنید تا وقتی شکر کاملا حل شود. سپس شعله را کم کرده و به مدت 7 تا 10 دقیقه دیگر هم بزنید تا وقتی شربت غلیظ شده و به اندازه یک فنجان شود. قابلمه را از روی شعله برداشته و گلاب را به آن اضافه کنید و بگذارید تا خنک شود. در یک کاسه، آرد برنج را با هل مخلوط کرده و کنار بگذارید. در یک کاسه دیگر، زرده های تخم مرغ را با شکر مخلوط کرده و هم بزنید تا نرم و کرم مانند شوند. کره و روغن را افزوده و هم بزنید تا پف کند. وانیل را به مخلوط آرد و هل اضافه کنید. به تدریج و بصورت یک درمیان آرد و شربت شکر را به تخم مرغ و کره هم زده شده اضافه کنید و با همزن برقی یا دستی به خوبی هم بزنید. خمیر را در ظرفی قرار داده و روی آن را با کیسه پلاستیکی بپوشانید و در یخچال به مدت 6 ساعت قرار دهید. فر را روشن کنید و حرارت آن را روی 350  درجه فارنهایت یا 176 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. سینی فر را در طبقه وسط بگذارید. سینی فر را بایستی با کاغذ روغنی مخصوص شیرینی پزی بپوشانید. یک قاشق غذاخوری از خمیر را برداشته و در کف دستتان به صورت دایره دربیاورید و با مهر های تزیینی مخصوص شیرینی یا یک قاشق چایخوری شکل و فرم دلخواهتان را روی سطح شیرینی ایجاد کنید. مقداری سیاه دانه یا پودر پسته روی هر شیرینی بپاشید. شیرینی ها را روی سینی فر قرار داده و سینی را در طبقه میانی فر بگذارید. به مدت 12 تا 15 دقیقه بگذارید تا بپزد. سپس سینی را از فر بیرون آورده و اجازه دهید تا خنک شود. بعد از خنک شدن، شیرینی ها را در ظرف مخصوص چیده و با چای و قهوه سرو کنید. نوش جان!    
23 اسفند, 1394 - 07:18 0 Fatima
رشته پلو یکی از غذاهای سنتی و خوشمزه مخصوص شام شب عید است.
کمتر از یک هفته تا شروع بهار و جشن نوروز زمان باقی است. همانطور که می دانیم غذاها و خوراکی ها بخش مهمی را در جشن نوروز  تشکیل داده و این غذاها و خوراکی ها از منطقه ای به منطقه دیگر و از خانه ای به خانه دیگر متفاوت است. رشته پلو یکی از پلوهای سنتی ایرانی ست که می توان آن را در همه فصول سال طبخ و میل کرد، با این وجود، این غذا یکی از غذاهای مناسبتی عید نوروز به شمار می رود. رشته موجود در رشته پلو نمادی از رشته زندگی بوده و به ضرب المثل" سررشته کار دستت بیاد"   اشاره دارد و به این معنی است که در سال جدید رشته زندگی و سرنوشت خیلی محکم و با اطمینان در دستتان باشد و به موفقیت دست پیدا کنید. مواد لازم: برنج: 2 و نیم پیمانه رشته پلویی خرد شده: 28 گرم کره یا روغن گیاهی زعفران دم کرده: نصف قاشق چایخوری در 3 قاشق غذاخوری آب داغ نمک آب مواد لازم برای چاشنی و تزیین: پیاز : 1 عدد بزرگ کشمش طلایی: یک سوم پیمانه کشمش سیاه: یک سوم پیمانه خرما: نصف پیمانه طرز تهیه: برنج را با آب سرد چندین بار بشویید. سپس برنج را در 4 پیمانه آب، که 2 تا 3 قاشق غذاخوری نمک به آن افزوده اید به مدت چند ساعت بخیسانید. در یک قابلمه نچسب بزرگ 5 پیمانه آب بریزید و بگذارید تا به جوش آید. آب برنج را خالی کرده و به آرامی آن را داخل قابلمه آب جوش بریزید. شعله را زیاد کنید تا آب و برنج به جوش بیفتند، رشته پلویی را به آب در حال جوش اضافه کرده و بگذارید تا حدود 7 تا 10 دقیقه بجوشند. برنج را تست کنید که برای آبکش کردن آماده باشد. وسط برنج بایستی سفت و اطراف آن نرم باشد. رشته ها هم باید کمی نرم و کمی سفت باشند. سپس برنج را آبکشی کنید و با آب خنک شستشو دهید. قابلمه را بشویید و روی شعله بگذارید، 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن یا کره و 1 تا 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده داخل قابلمه بریزید. با استفاده از یک کفکیر بزرگ برنج را داخل قابلمه ریخته  و به فرم هرم مانندی در بیاورید. برای خروج بهتر بخار از داخل برنج با ته کفکیر چند سوراخ داخل برنج ایجاد کنید. بدون اینکه درب قابلمه را بگذارید، برنج را روی شعله تقریبا زیاد به مدت 5 تا 7 دقیقه قرار دهید تا وقتی که بخار شروع به خارج شدن کند، سپس یک فنجان آب را دور برنج بریزید و درب قابلمه را گذاشته و شعله را کم نمایید و اجازه دهید تا 45 دقیقه دم بکشد. در یک تابه متوسط پیاز ریز خرده شده را با 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن سرخ کنید تا طلایی شود. سپس کشمش پاک کرده و شسته شده و خرمای پوست گرفته  را اضافه کرده و به مدت 5 دقیقه تفت دهید. و کنار بگذارید. بعد از اینکه برنج دم کشید، مقداری از زعفران دم کرده را با مقداری از برنج مخلوط کنید و کنار بگذارید. رشته پلو را داخل دیس بکشید و با برنج زعفرانی و کشمش و خرما روی آن را تزیین کنید. رشته پلو معمولا با ساق پای بره سرو می شود اما می توانید آن را با گوشت قلقلی یا مرغ نیز میل کنید.  
17 اسفند, 1394 - 09:57 0 Fatima
شیرینی نارگیلی یکی از شیرینی های خوشمزه و عالی برای جشن نوروز ایرانی ست.
شیرینی نارگیلی یکی از شیرینی های خوشمزه و عالی برای جشن نوروز ایرانی ست. این شیرینی به اندازه کافی خوشمزه است که دیگر نیاز نیست که برای بهتر ساختن طعم آن کاری انجام دهید. با این وجود، تنها برای اینکه طعم و عطر متفاوتی پیدا کند، من مقدار کمی زعفران، چند قطره گلاب و کمی آب لیمو ترش تازه را به آن اضافه کرده ام.  ترکیبی از پودر نارگیل، شکر، زعفران، گلاب و آب لیموترش تازه شیرینی نرم، خوشمزه و خوش عطری را برایتان می سازد. در ضمن درست کردن این شیرینی خوشمزه بسیار ساده است! طرز تهیه شیرینی کشمشی مواد لازم: پودر نارگیل: 2 پیمانه شکر: 1 پیمانه سفیده تخم: 3 عدد بزرگ کره آب شده:  1 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده: 1 قاشق چایخوری گلاب: 1 قاشق چایخوری آب لیمو تازه: نصف قاشق چایخوری طرز تهیه: در یک کاسه متوسط، سفیده های تخم مرغ را به خوبی هم بزنید، شکر را به آن اضافه کرده و هم زدن را ادامه دهید تا مخلوط نرم و یکدستی حاصل شود. مابقی مواد را نیز اضافه کنید و چند دقیقه  هم بزنید تا به خوبی مخلوط شوند. سینی فر را با کاغذ روغنی مخصوص شیرینی پزی بپوشانید. با استفاده از یک قاشق، خمیر را به صوت دایره های کوچک روی سینی بریزید. فاصله بین شیرینی ها باید 2 و نیم سانتی متر باشد. فر را از قبل روشن کنید تا گرم شود و درجه آن را روی 350 درجه فارنهایت یا 176 درجه سانتیگراد تنظیم کرده و بگذارید 12 تا 15 دقیقه بپزد تا وقتی که لبه های شیرینی طلایی رنگ شود. بعد از پختن سینی را از فر بیرون آورده و اجازه دهید تا خنک شود.    
15 اسفند, 1394 - 10:51 0 Fatima
چگونه غذاهای چسبیده به اجاق گاز و قطعات آن را پاک کنیم؟
در اینجا چندین نکته مختلف برای تمیز کردن غذاهای چسبیده روی گاز مثل شیر سر رفته که به سختی پاک می شوند را ذکر می کنیم. اگر موادی که به گاز چسبیده اند واقعا به سختی پاک می شوند، بایستی یک روش را چندین بار تکرار کنید تا همه آنها از بین بروند. نکته: هر نکته یک روش جداگانه از دیگری ست. 9 شوینده خانگی دست ساز برای خانه تکانی بهار اگر سطح گازتان از جنس لعاب است: ابتدا حلقه ها و سرپوش های شعله ها را بردارید. محلولی با آب داغ و مقداری پودر صابون درست کنید و با یک تکه اسفنج آغشته به این محلول سطح گاز را بمالید و تمیز کنید. سپس خشک کنید. تکه هایی از حوله های کاغذی را روی نقطه هایی که غذا چسبیده است قرار دهید و کمی آمونیاک خانگی را روی آنها بریزید تا دستمال خیس شود. روی آنها را با یک نایلون پلاستیکی بپوشانید تا حوله های کاغذی مرطوب بمانند و اجازه دهید تا چند ساعت به همین حالت باقی بماند. بعد از این مدت دستمال ها را برداشته و مجددا با کمک یک اسفنج یا اسکاچ آب و صابون داغ را روی محل چسبیدگی ها بمالید و در نهایت با یک دستمال خیس تمیز شستشو دهید و سپس خشک کنید. به مقدار زیادی جوش شیرین را روی سطح گاز و محل چسبیدگی ها بپاشید و سپس مقداری آب داغ( ترجیحا آب جوش) را داخل بطری اسپری بریزید و روی جوش شیرین اسپری کنید تا حدی که جوش شیرین بدون اینکه به اطراف بپاشد، حل شود. اجازه دهید به مدت 30 دقیقه روی گاز بماند و سپس با برس یا اسفنج گاز را تمیز کرده و شستشو دهید و در نهایت خشک کنید. برای تمیز کردن  حلقه های فلزی و سرپوش های شعله ها: حلقه ها و سرپوش های شعله ها را با یک تکه حوله کاغذی بپوشانید و کاملا درون مقداری سرکه سفید فرو کنید تا حوله کاغذی کاملا خیس شود، سپس داخل یک نایلون پلاستیکی قرار دهید و بگذارید تا چند ساعت بماند. بعد از این مدت از درون نایلون و دستمال بیرون آورده و با اسفنج یا برس تمیز کنید. تکه های چسبیده به این قطعات حالا خیلی نرم و شل شده و به راحتی تمیز می شوند. یک کتری یا قابلمه بزرگ را برداشته و پر از آب کنید. بگذارید تا آب به جوش آید. یک پیمانه پودر مخصوص ماشین ظرفشویی  را داخل آب در حال جوش بریزید تا کاملا حل شود. با استفاده از یک انبر  حلقه ها و سرپوش های گاز را درون قابلمه یا کتری آب جوش قرار دهید. اجازه دهید به مدت 5 تا 10 دقیقه بجوشد. شعله را خاموش کرده و درب کتری یا قابلمه را گذاشته و اجازه دهید تا وسایل درون آب شب تا صبح بمانند. هنگام صبح، وسایل را از درون آب درآورده و با اسفنج یا اسکاچ تمیز کنید و آبکشی نمایید. آمونیاک خانگی را روی حلقه ها و سرپوش ها اسپری کنید و آنها را داخل یک کیسه زباله قرار دهید و درب آن را محکم ببندید و بگذارید تا صبح بماند یا مقابل نور خورشید قرار دهید. صبح روز بعد آنها را با آب صابونی داغ به کمک اسکاچ بسابید. با کرم تارتار و سرکه( به نسبت 50/50 ) خمیری درست کرده و روی قطعات گاز بمالید. بگذارید 10 دقیقه بماند و سپس بشویید. قابلمه ای را پر از آب کرده و بگذارید تا به جوش آید. نصف پیمانه جوش شیرین را داخل آب بریزید تا حل شود. قطعات اجاق گاز را داخل آب قرار داده و بگذارید یک شب تا صبح بماند. سپس با یک تکه اسفنج زبر آغشته به آب داغ صابونی،  سطحشان را بمالید. نکته: هیچکدام از این محلول ها را مستقیم روی قطعات گاز اسپری نکنید، کافیست یک تکه دستمال را به آب داغ صابونی آغشته کنید و روی قطعات گاز بمالید.  
9 اسفند, 1394 - 05:31 0 Fatima
مجموعه ای شاد و متنوع از لباس، کیف، کفش و عینک زنانه برند معروف دی اند جی.
برند ایتالیایی معروف دی اند جی برای بهار و تابستان 2016  چند مجموعه از طرح های متنوع و متفاوت را برای پوشاک خانم ها ارائه نموده که در همه آنها از طبیعت الهام گرفته شده است. در اینجا به معرفی برخی از این مجموعه ها یا collection ها می پردازیم. 1. مجموعه Top Model برای دیدن مدل های بیشتر در این مجموعه اینجا کلیک کنید این مجموعه یادآور لباس های سنتی است که در دهه 90 توسط افراد مشهور در صحنه مد و مدگرایی پوشیده می شده است، بلوزهای سفید، پارچه های کتانی راه راه و زبر یا یک پیراهن کوتاه مشکی که هیچ وقت قدیمی و دمده نمی شود. 2. مجموعه Spring time in the City برای تماشای  بقیه عکسها اینجا کلیک کنید این مجموعه بر روی مدهای  دهه های 50 و 60 اروپا تمرکز دارد، این مجموعه که برای پوشش روزانه طراحی شده است، مجموعه ای همسو با مد روز است که به طرز لباس پوشیدن زنان شاغل امروزی در اروپا نیز توجه کرده است. 3. مجموعه ای به سبک سیسیلی یا Carretto Siciliano برای دیدن دیگر مدل های این مجموعه اینجا کلیک کنید این مجموعه تابستانی، به مثابه آبی روی آتش است که دارای چاپ هایی از نقوش محلی سیسیلی می باشد. مجموعه ای که برای گردش در کنار ساحل عالی است. چاپ هایی که بر روی این مجموعه مشاهده می کنید، دارای رنگ هایی تند و متهورانه است که سیسیل و تابستان را تداعی می کنند. 4. مجموعه گل مینا یا Daisy مابقی مدل ها را اینجا ببینید قلاب دوزی ها یا چاپ های گل مینا بر روی لباسها، کیفها و کفش ها، تمی  پر از گل های  بهار و تابستان  2016 را تداعی می کند، علاوه بر اینکه این مجموعه  در نهایت سادگی بسیار زیباست. 5. مجموعه تابستان ایتالیایی یا Italian Summer برای دیدن دیگر مدل های این مجموعه اینجا کلیک کنید مرکبات و گلهای وحشی سمبلی واقعی از تابستان سیسیل هستند، و یک عنصر کلیدی برای هویت برند D&G  به شمار می روند. 6. مجموعه Sartorial  یا لباس های با سبک مردانه برای خانم ها برای تماشای مابقی مدل ها اینجا کلیک کنید بازگشتی به سمت کت و شلوار یا بعبارت دیگر برگشت به سمت لباس مردانه/ زنانه. پوششی از کت و شلوارهای شیک که به همان اندازه زنانه نیز می باشند.      
8 اسفند, 1394 - 09:22 0 Fatima
برای یک بار هم که شده شیشه پاک کن و شوینده های چندکاره را خودتان در منزل بسازید.
این شوینده های دست ساز  از ترکیبات غیر مضر برای محیط زیست، نظیر جوش شیرین و سرکه، ساخته می شوند و کاملا اقتصادی و مقرون به صرفه می باشند. اگر از شوینده های شیمیایی استفاده می کنید که از تمیزکنندگی شان راضی نیستید، به سراغ شوینده های قوی تر نروید؛ در عوض این جایگزین های طبیعی و دست ساز را امتحان کنید. 1.شیشه پاک کن کاربرد: عالی برای شیشه و آینه مواد لازم: آب: 2 پیمانه سرکه سفید یا سرکه انگور: نصف پیمانه ایزوپروپیل الکل(70 درصد): یک چهارم پیمانه روغن گیاهی معطر مثل روغن پرتقال(اختیاری) برای اینکه شیشه پاک کن تان بوی خوش بگیرد:  1 تا 2 قطره طرز استفاده: مواد بالا را باهم ترکیب کرده و در یک بطری اسپری خالی بریزید. اول روی یک دستمال اسپری کنید و سپس روی شیشه یا آیینه پاشیده و تمیز کنید. شیشه ها را در روزهای خیلی داغ و آفتابی تمیز نکنید، زیرا این محلول در هوای خیلی گرم زود خشک می شود. 2. شوینده قوی کاربرد: عالی برای لکه های زنگ زدگی روی وانها و روشویی های چینی یا لعاب مواد لازم: لیموترش: نصف یک عدد بوراکس( نوعی ماده ضدعفونی کننده و تقویت کننده پودرهای لباسشویی، میتوانید از عطاری ها تهیه کنید): نصف پیمانه طرز استفاده: لیمو را از وسط نصف کرده و درون بوراکس بزنید و لیموی آغشته به بوراکس را روی سطح مورد نظر بمالید و سپس بشویید( این کار را هرگز بر روی سنگ گرانیت یا مرمر انجام ندهید). 3. پاک کننده چربیها کاربرد: عالی برای تمیز کردن چربی هود، فر وگریل مواد لازم: آمونیاک خانگی صابونی: نصف پیمانه آب: به میزان لازم آمونیاک را در یک ظرف پلاستیکی ریخته و به آن آب اضافه کنید تا حدی که یک گالن 3 و نیم لیتری را پر کند و خوب هم بزنید تا پودر آمونیاک در آب حل شود. طرز استفاده:  یک تکه اسفنج یا ابر را داخل محلول فروبرده و روی سطح چربی گرفته بمالید، سپس با آب شستشو دهید. 4. تمیز کننده همه کاره و از بین برنده بوهای نامطبوع کاربرد: عالی برای میز کار آشپزخانه، وسایل آشپزخانه و داخل یخچال مواد لازم: جوش شیرین: 4 قاشق غذاخوری آب گرم: 1 لیتر طرز استفاده: محلول را روی یک تکه اسفنج تمیز بریزید و سطح میز یا وسیله مورد نظر را با آن پاک کنید. 5. پاک کننده لکه های قدیمی لباسها کاربرد: عالی برای لباسها و ملحفه های رنگ روشن لکه دار مواد لازم: آب داغ: 1 گالن معادل 3 و نیم لیتر پودر ماشین ظرفشویی: 1 پیمانه سفید کننده( وایتکس)معمولی: 1 پیمانه طرز استفاده:  مواد لازم را در یک ظرف استیل، پلاستیک یا لعاب ( توجه کنید که در ظرف های آلومینیومی اینها را با هم ترکیب نکنید) با هم مخلوط کنید. لباس یا ملحفه لکه دار را به مدت 15 تا 20 دقیقه در داخل این محلول بخیسانید. اگر لکه در این مدت از بین نرفت، اجازه دهید مدت زمان بیشتری داخل محلول بماند و سپس لباس را آبکشی نمایید. 6. از بین برنده لکه های روشن به جا مانده از آب کاربرد: عالی برای هر سطحی مخصوصا میزهای چوبی که بطور تصادفی حلقه ای روشن از آب بر آن برجامانده( به غیر از سطوح چوبی خام و بدون پرداخت که روغن نخورده اند، سطوح چوبی که رنگ لاکی دارند یا میزهای آنتیک) مواد لازم: یک بخش خمیر دندان سفید رنگ که ژلی نباشد یک بخش جوش شیرین طرز استفاده: این دو را به نسبت مساوی با هم مخلوط کنید. سپس یک دستمال را با آب مرطوب سازید، مخلوط را به دستمال بمالید و خرده خرده روی لکه(دورتادور حلقه)  بمالید.سپس با یک دستمال خشک آن را پاک کنید. مجددا یک دستمال نرم و تمیز برداشته و سطح را تمیز کنید. در انتها از پولیش برای برق انداختن میزتان استفاده کنید. 7. لکه بر مخصوص ماشین ظرفشویی مواد لازم: پودر لیمو یا آب پرتقال پودری: یک چهارم پیمانه طرز استفاده: برای از بین بردن لکه های قدیمی دیواره های درونی ماشین ظرفشویی، این پودر را داخل مخزن پودر ریخته و روی درجه معمولی بگذارید تا شستشو انجام دهد. در صورت نیاز این کار را مجددا تکرار کنید. 8. تمیز کننده وسایل برنجی کاربرد: عالی برای دسته های برنجی کابینت ها که لاک خورده نیستند، شیرآلات برنجی حمام و وسایل ساخته شده از برنج دیگر مواد لازم: سرکه سفید یا آب لیموترش نمک طرز استفاده: یک تکه اسفنج را با سرکه یا آب لیموترش مرطوب کرده و سپس مقداری نمک روی اسفنج بپاشید. به آرامی اسفنج را روی سطح بمالید. سطح مورد نظر را کاملا با آب بشویید و سپس فورا با یک دستمال نرم تمیز خشک کنید. 9.تمیز کننده سنگ مرمر کاربرد: عالی برای طاقچه ها یا سطوح ساخته شده از سنگ مرمر طبیعی مواد لازم: مایع ظرفشویی ملایم( توجه کنید معطر شده با مرکبات نباشد):  یک یا دو قطره آب گرم: 2 پیمانه طرز استفاده: مایع ظرفشویی و آب را با هم مخلوط کنید. با استفاده از یک اسفنج محلول را روی سطح مرمری بمالید و سپس کاملا با آب شستشو دهید تا هیچ باقی مانده صابونی روی آن نماند. با یک دستمال نرم و تمیز خشک کنید؛ هرگز اجازه ندهید که سطوح مرمری با هوا خشک شوند. اخطار: هیچ وقت از سرکه، لیموترش یا هر گونه شوینده اسیدی دیگری برای تمیز کردن سطوح مرمری یا گرانیت استفاده نکنید؛ شوینده های اسیدی توسط این سنگ ها خورده می شوند و لکه های بدی بر جا میگذارند و ممکن است باعث ترک برداشتن این سطوح شوند. نکات ایمنی: هرگز شوینده های حاوی آمونیاک را با سفید کننده های کلردار مثل وایتکس و آب ژاول یا شوینده های حاوی سفید کننده، مثل پودر ماشین ظرفشویی، مخلوط نکنید. گازها و بخاراتی که در نتیجه واکنش اینها ایجاد می شود، بسیار خطرناک هستند. قبل از مخلوط کردن این ترکیبات حتما به برچسب و توضیحات آنها توجه نمایید. 
3 اسفند, 1394 - 04:41 4 Fatima
یکی از موثرترین، تخصصی ترین و پیشرفته ترین تکنیکهای کششی برای درد سیاتیک یوگا می باشد.
عصب سیاتیک پهن ترین و بلندترین عصب در بدن ماست. این عصب از نزدیکی ستون فقرات در قسمت پایینی کمر شروع شده و در قسمت های عمقی باسن امتداد می یابد و از قسمت پشتی پاها به پایین می رود. درد سیاتیک دردی ناگهانی و غالبا خیلی شدید است که سر پا ایستادن برای فرد را کاری غیر ممکن می سازد، درد سیاتیک می تواند تجربه ای سخت و مشقت بار باشد. بطور غیر قابل پیش بینی، این درد  زمانی که فرد می خواهد بنشیند، بسیار شدید و آسیب زننده می گردد و نشستن را به کاری بسیار دردناک و غیر قابل تحمل بدل می کند. علامت ها و نشانه های درد سیاتیک می توانند متغیر باشند. با این وجود، این درد در اکثر مواقع  در یک طرف بدن و از  قسمت پایینی کمر شروع شده و به سمت پشت بدن، پاها و در غالب موارد به سمت پایین و کف پاها توسعه می یابد. برخی از افراد دردی بی نهایت داغ یا شدید را در یک نقطه از پا یا پشت بدن در حالیکه بقیه مناطق احساس بی حسی و کرختی دارند را گزارش می کنند. غالبا، پای دردناک احساس سردی و ضعیفی نیز دارد. دیگر نشانه ها می تواند شامل ضعیفی در قسمت پایینی کمر  یا پا، بی حس و کرخت شدن رانها، سوزش یا احساس گزیده شدن در پاها، پشت و کف پاها، و عدم کنترل مثانه و روده باشد. هر وضعیت دیگری که باعث وارد آمدن فشار به قسمت پایینی کمر شود، به درد سیاتیک منتج خواهد شد. مشکلات ستون فقرات نظیر اسپوندلیت( التهاب مهره های دمی که دنبالچه را می سازند)، آسیب یا پارگی دیسک های بین مهره ها، تنگی مجرای نخاعی، از بین رفتن دیسک های بین مهره ای و هرگونه آسیب به قسمت پایینی کمر می تواند بر روی عصب سیاتیک فشار وارد کرده و باعث ایجاد درد شود. برخی از افراد ممکن است بطور مکرر دچار درد سیاتیک شوند، در حالیکه ممکن است برای  برخی دیگر اینطور نباشد. با این وجود، اگر این درد بدون درمان رها گردد، علائم و نشانه های آتی آن به مرور زمان شدیدتر و بدتر خواهند شد. درد سیاتیک معمولا بطور آرامی آغاز می شود. این درد می تواند در هنگام شب، موقع خندیدن، هنگام عطسه یا سرفه کردن، زمان نشستن، ایستادن یا پیاده روی به مدت طولانی و بعد از خم شدن به جلو یا عقب  شدیدتر گردد. با اینکه معالجه های پزشکی بسیار  و درمان های متعددی برای درد سیاتیک و قسمت پایینی کمر وجود دارد، بسیاری از متخصصین ورزشی و توانبخشی تاثیرات مفید ورزش هایی که باعث استحکام و تقویت عضلات کمر و در نتیجه منجر به کاهش درد کمر و سیاتیک می شوند،  را تایید می کنند. یکی از موثرترین، تخصصی ترین و پیشرفته ترین تکنیکهای کششی برای درد سیاتیک یوگا می باشد. بر طبق مطالعه ای که در سال 2009 در ژورنال Alternative Therapies in Health and Medicine  منتشر شده است، گزارش شده که افرادی با کمر درد متوسط تا شدید که بطور متناوب تمرینات یوگا و درمان منظم دارویی با داروهای مسکن  را دریافت کرده اند، کاهش قابل توجهی را در شدت و تناوب دردها بعد از یوگا نسبت به بعد از خوردن مسکن ها داشته اند. چگونه با یوگا شکمی صاف و بدون چربی داشته باشیم؟ در اینجا تعدادی از حرکات یوگا را که می توانند باعث کاهش درد سیاتیک تنها ظرف 15 دقیقه شوند را ذکر می کنیم. نکته مهم: لطفا قبل از انجام این حرکات با پزشک متخصص خود مشورت نمایید. 1. حرکت داندآسانا یا نشستن درست این حرکت یک وضعیت پایه ای نشستن است. این حرکت باعث کشش پاهای شما می گردد، باعث خم شدن و منعطف شدن قسمت پایینی کمر می شود، جریان خون در مناطق دردناک را تقویت می کند و فشاری که بر روی عصب سیاتیک وجود دارد را آزاد کرده و همراه با تنفس آن را در فضای اتاق رها می سازد. بر روی سطحی صاف مانند زیرانداز  یوگا بنشینید و پاهایتان را دراز کرده و به سمت بیرون بکشید و دستهایتان را کنار بدن قرار دهید، در حالیکه کف دستها روی زمین باشد. با خم کردن و متمایل کردن کف پا به سمت جلو، پاهایتان را بکشید. کمر و پشت را مستقیم نگه داشته و ستون فقرات را به سمت بالا بکشید و امتداد دهید. تنفس عمیق شکمی انجام داده و این حالت را به مدت 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. سپس عضلاتتان را شل و ریلکس ساخته و تمرین را  5  تا 10 بار دیگر نیز تکرار کنید. نکته برای مبتدی ها: برای اطمینان یک پتو را لوله کنید و زیر باسن خود قرار دهید. 2.حرکت شالابهاسانا یا وضعیت سوسمار این حرکت یوگا عضلات قسمت پایینی کمر را قوی ساخته و باعث افزایش گردش خون به قسمت پایینی لگن می گردد. گردش خون در قسمت پایینی کمر و نواحی زیر آن غالبا در نتیجه فشاری که به دلایلی چند افزایش یافته و منجر به درد سیاتیک می شود، نسبت داده می شود. گردش خون منظم و بهتر باعث تسکین و التیام درد می گردد. به شکم دراز بکشید، طوری که صورت به سمت زمین باشد و دستها را کشیده در کنار بدن قرار دهید به صورتی که کف دستها به سمت بالا باشد. پنجه پاها بایستی به سمت پایین بوده و یکدیگر را لمس نماید در حالیکه پاشنه پاها از هم جدا باشد. چانه بایستی بر روی زمین بوده و کف را لمس کند، گردن کشیده  و استخوان شرمگاهی را بایستی فشرده سازید. یک نفس عمیق کشیده و همزمان  پاها، دستها و سینه را از زمین بلند کنید. زانوهایتان بایستی از زمین جدا باشد، شانه ها بایستی به هم نزدیکتر شوند و گردن بایستی مستقیم باشد. زمانی که شما خودتان را بالا کشیدید، همراه با بازدم در همان وضعیت به مدت 5 تا 8 ثانیه باقی بمانید. سعی کنید کمرتان را به آرامی و ملایمت بکشید. سپس، در حالیکه همان وضعیت را حفظ کرده اید، همراه با بازدم پاها یتان را از هم دور سازید، و مجددا همراه با بازدم دوباره پاها را به هم نزدیک کنید. این تمرین( باز و بسته کردن پاها) را 5 بار تکرار کنید. حرکت باز و بسته کردن پاها یک حرکت اضافه شده به تمرین سوسمار معمولی در یوگاست که مخصوصا برای کاهش درد سیاتیک موثر می باشد. به آرامی دستها و پاها را بر روی زمین گذاشته و دستهایتان را زیر پیشانی تان قرار دهید و در حالیکه صورتتان رو به زمین است، 1 دقیقه استراحت کنید. این تمرین را 5  تا 10 بار دیگر نیز تکرار کنید. نکته برای افراد مبتدی: بهتر است یک پتو را رول کرده و زیر شکم و رانهایتان قرار دهید. 3. حرکت ستو باندهآسانا یا وضعیت پل زدن همراه با کمکی این تمرین، حرکتی فوق العاده موثر برای کشیده شدن ملایم و آرام عضلات پایین کمر و اکثر عضلات باسن می باشد. انجام این حرکت باعث بهبود انعطاف پذیری شده و اجازه حرکت در مناطقی را که درد با انقباض و عدم فعالیت بدتر می گردد را خواهد داد. این حرکت نیز باعث بهبود گردش خون در این نواحی می شود که این امر برای عملکرد و ترمیم هر اندامی از بدن ضروری می باشد. به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کرده و کف پاها را به آرامی روی زمین قرار دهید. پاشنه پاهایتان را به سمت داخل آورده و نزدیک باسن تان قرار دهید و دستهایتان را در کنار بدن بگذارید، طوری که کف دستها به سمت زمین باشد. با کف پاها و کف دستها( برای کمک بیشتر)  فشار ملایمی به زمین وارد کرده و همراه با یک نفس عمیق لگن را از زمین بلند کنید. آگاهانه، استخوان دنبالچه خود را به سمت جلو و به سمت استخوان شرمگاهی هل دهید. شانه ها، گردن و سر بایستی روی زمین قرار داشته باشند، قسمت پایینی کمر بایستی کشیده شده و امتداد داشته باشد و زانوها بایستی از یکدیگر فاصله داشته باشند. این حالت را به مدت 10 تا 15 ثانیه نگه داشته و همراه با بازدم به  زمین و به حالت اول برگردید. این تمرین را 5 تا 10 بار تکرار کنید. نکته برای افراد مبتدی: هنگامی که لگن و کمر را بالا می برید، برای کمک بیشتر،  یک متکای کوچک را زیر قسمت پایینی کمر، دقیقا در زیر قسمت بالایی استخوان دنبالچه قرار دهید و هنگامی که می خواهید به حالت اول برگردید، متکا را از زیر کمرتان بردارید. 4. حرکت کاپوتاسانا یا وضعیت کبوتر درد سیاتیک غالبا زمانی ایجاد می شود که ماهیچه ای در باسن به نام پیریفورمیس یا ماهیچه گلابی شکل، فشاری را به عصب سیاتیک وارد می کند، و این عصب را به تاندون هایی که در زیر آن قرار دارد هل داده و فشرده میسازد. این فشار منجر به یک درد ناگهانی در پا و باسن می شود. وضعیت کبوتر یکی از عالی ترین تمرینات یوگا برای کشیده شدن عضله پیریفورمیس و برداشته شدن فشار از روی عصب سیاتیک می باشد. به حالت چهار دست و پا بر روی زمین قرار بگیرید، کف دستها بایستی کاملا باز روی زمین قرار بگیرند، انگشتان دستها رو به جلو باشند و زانوها خم شده و روی زمین قرار بگیرند و ساق پاها مستقیم در پشت زانوها. بدن بایستی کشیده باشد، در این حالت شما روی کف دستها و زانوهایتان ایستاده اید. با پای راست شروع کنید، زانوی راست را به سمت جلو بیاورید، و پا را به داخل خم کرده و روی زمین قرار دهید، طوری که زانوی پای راست در پشت مچ دست راستتان قرار گیرد و کف پای راست را بایستی در جلوی مچ دست چپ قرار دهید. ساق پای شما بایستی با زاویه ای در حدود 45 درجه بر روی زمین قرار داشته باشد. پای چپ را به عقب سُر دهید و بالاتنه تان را به سمت جلو بکشید. این وضعیت را به مدت 5 ثانیه حفظ کرده، دم بگیرید و دستها را به سمت جلو بکشید و پیشانی تان را روی زمین قرا ردهید، مثل اینکه می خواهید بخوابید. نفس عمیق بکشید و در این وضعیت به مدت 15 تا 30 ثانیه بمانید. سعی کنید بطور آگاهانه ران پای چپتان را به سمت کف هل دهید و شکمتان را برای حفظ تعادل خیلی آرام به سمت داخل فشرده سازید . سرتان را بالا آورید، دستانتان را به عقب بکشید، پنجه پای چپ را به سمت داخل قرار داده و پای راست را به سمت عقب ببرید و دو زانو بنشینید. این حرکت را برای پای چپ نیز انجام دهید. تمرین را 5 تا 10 بار تکرار کنید. نکته برای افراد مبتدی:   بهتر است یک پتو را رول کرده و زیر باسن و قسمت بالایی ران پای جلویی که زانوی آن را خم کرده اید و روی زمین قرار داده اید، بگذارید. گذاشتن یک پتوی کمکی باعث می شود که بدنتان بالا قرار گرفته و تعادلتان حفظ گردد  و از سر خوردن بدن به یک طرف در حین تمرین خودداری شود. 5.حرکت سوپتا پادانگوشت آسانا  یا وضعیت پا به انگشت خوابیده این حرکت کششی پایه ای عضله همسترینگ می تواند برای کسانی که از درد سیاتیک رنج می برند، درمان کننده باشد.  این حرکت باسن را تقویت کرده و کمر درد را بهبود می بخشد. این تمرین همچنین باعث کشش پاها، مخصوصا ساق پاها می شود و باعث به جریان افتادن خون در سرتاسر پایین تنه  می گردد. به پشت دراز بکشید، زانوی پای راست را خم کرده و آن را به سمت قفسه سینه تان بیاورید. یک بند پلاستیکی کشدار را برداشته و آن را دور قسمت توپ مانند و برجسته کف پا( قسمتی  از کف پا در جلو،که بین انگشتان و  قسمت فرورفته  کف پا قرار دارد و برجسته است) بیاندازید و پای راستتان را به سمت سقف بالا بکشید. پایتان را بکشید، کف پایتان را باز نگه دارید و باسن تان را به زمین فشار دهید. عمیق نفس بکشید و این وضعیت را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. برای خاتمه حرکت، بهتر است قبل از اینکه پای راست را روی زمین قرار دهید ، زانو را خم کرده و به سمت قفسه سینه بیاورید و سپس پا را روی زمین دراز کنید. این تمرین را با پای چپ نیز انجام دهید و 5 تا 10 بار تکرار کنید. نکته برای افراد مبتدی: برای کمک بیشتر می توانید این حرکت را رو به دیوار انجام داده و پاشنه پایی که روی زمین است را در مقابل دیوار قرار دهید. 6. حرکت کبری این تمرین یوگا باعث کشش ستون فقرات و قسمت پایینی کمر می شود، و از این طریق درد ناشی از فتق دیسک بین مهره ای، که یکی از دلایل اصلی درد سیاتیک می باشد را التیام می بخشد. بر روی شکم دراز کشیده و پاهایتان را به خوبی کشیده و دراز کنید، کف دستها را زیر شانه ها بر روی زمین بگذارید. آرنج هایتان بایستی به سمت بالا خم باشند. رانها، ناف و پنجه پاها را به سمت زمین فشار دهید.  در حالیکه عمیق تنفس می کنید، به آرامی بالاتنه( سر، سینه و شکم) را با کمک دستها بالا بکشید. تیغه های شانه ها را به یکدیگر نزدیک کنید. این وضعیت را به مدت 15 تا 30 ثانیه حفظ کرده و سپس بالاتنه را روی زمین برگردانده و دستهایتان را در کنار بدن قرار دهید. چند دقیقه استراحت کرده و سپس 5 تا 10 بار دیگر این حرکت را تکرار کنید. نکته برای افراد مبتدی: کمرتان را بیش از اندازه نکشید. سعی کنید کشش تان ملایم باشد. 7. حرکت پیچ ستون فقرات با خم کردن و پیچ دادن قسمت پایینی کمر و لگن، این تمرین باعث ریلکس شدن این نواحی شده و تنش و درد در کمر را از بین می برد و باعث تقویت گردش خون در این قسمت ها می شود. بر روی یک مت یا زیر انداز ورزشی بنشینید و دستها را کنار بدن قرار دهید و پاها را دراز کنید. زانوی راستتان را خم کنید، کف پای راست را در قسمت خارجی ران پای چپ قرار دهید و پنجه پای راست را با دست چپتان نگه دارید. بالاتنه را به سمت راست چرخانده، دست راستتان را پشت بدن قرار دهید و نفس عمیق بکشید. در این وضعیت به مدت 30 تا 60 ثانیه بمانید و پاها را آزاد کرده و مجددا تمرین را تکرار کنید. نکته برای افراد مبتدی: برای راحتی و کمک بیشتر بر روی یک پتو بنشینید و تمرین را انجام دهید.