دانستنی های جالب در مورد تفاوت زن و مرد

شروع موضوع توسط mona در ‏4/7/15 در انجمن دانستنیهای علمی

 1. mona

  mona Member

  آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ زن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮوف رﯾﺰﺗﺮى را ﺑﺨﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻨﻮاﯾﻰ زن ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺮد اﺳﺖ؟
   
  lili از این پست تشکر کرده است.
 2. mona

  mona Member

  آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎي ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؟
   
 3. mona

  mona Member

  آﯾﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﻮم وزن ﯾﮏ زن و ﯾﮏ دوم وزن ﯾﮏ ﻣﺮد را ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ؟
   
  lili از این پست تشکر کرده است.
 4. sonia

  sonia Member

  آیا می دانستید زنان بیشتر از مردان تشریفات و تجملات را دوست دارند؟
   
 5. sonia

  sonia Member

  آیا می دانستید زنان بیشتر رابطه گرا بوده و بیشتر علاقه مند به تماشا و نظر هستند و در بینش و شهود استعداد بیشتری نسبت به مردان دارند ولی مردان غالبا هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش تمایل بیشتری نشان داده و برای ارائه دلیل و منطق استعداد بیشتری دارند؟
   

به اشتراک گذاشتن این صفحه