مدل های جدید پوشاک و اکسسوریز خانمها از مجموعه تابستان ایتالیایی برند D&G ویژه بهار و تابستان 2016

مجموعه تابستان ایتالیایی یا Italian Summer

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ مجموعه تابستان ایتالیایی

برند دی اند جی/ کفش

برند دی اند جی/ کیف

برند دی اند جی/ کت و پیراهن تابستانی

برند دی اند جی/ مدل عینک تابستانی

برند دی اند جی/ مدل کیف

برند دی اند جی/ مدل صندل زنانه

برند دی اند جی/ مدل روسری و صندل

برند دی اند جی/ بارانی

برند دی اند جی/ جدیدترین مدل روسری